Annen informasjon

Norske borgere som skal reise til, bosette seg i, eller allerede bor Serbia, Montenegro eller Makedonia, oppfordres til å registrere seg i Utenriksdepartementets reiseregister. Registreringen er frivillig, men vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer

Personer som før 01.01.1993 (uten tidsbegrensning bakover) opplevde omsorgssvikt eller overgrep mens de var plassert i barnevernsinstitusjon, skolehjem/spesialskole eller fosterhjem, kan søke om oppreisning. Les mer

Globalskolen gir nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn i grunnskolepliktig alder som er bosatt i utlandet. Les mer