Oppreisning etter omsorgssvikt /overgrep under kommunens omsorg

Sist oppdatert: 25.11.2013 // Personer som før 01.01.1993 (uten tidsbegrensning bakover) opplevde omsorgssvikt eller overgrep mens de var plassert i barnevernsinstitusjon, skolehjem/spesialskole eller fosterhjem, kan søke om oppreisning.

Ordningen gjelder de som var plassert i barnevernsinstitusjon/skoleinstitusjon i en av følgende kommuner: Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal eller Krødsherad.

Dersom omsorgssvikt/overgrep skjedde etter 1980, kan det også være aktuelt med oppreisning for personer som var plassert av andre kommuner i Buskerud. Forutsetningen er at Buskerud fylkeskommune var involvert i plasseringen.

Omsorgssvikt trenger ikke være aktive negative handlinger man ble utsatt for, men det dreier seg om mangel på kjærlighet, trøst, omsorg, positiv oppmuntring – i det hele tatt alt som gir et barn opplevelsen av å være verdt noe. Felles for de som opplevde omsorgssvikt er at de følte at ingen voksne brydde seg om dem.

Overgrep kan være vold, seksuelle overgrep og mer psykiske overgrep som trakassering og trusler.

Oppreisning innebærer at kommunen/fylkeskommunen tar et moralsk ansvar og ber uforbeholdent om unnskyldning for den lidelse man ble påført mens man var under kommunens omsorg. Alvoret understrekes av et oppreisningbeløp som settes til et sted mellom 200 000 og 725 000 avhengig av alvorligehtsgrad. Det kreves ikke "bevis" – bare en sannsynliggjøruing av at overgrep /omsorgasvikt kan ha skjedd.

Søknadsfrist er 1. mars 2014.

Følg også link til Buskerud fylkeskommmunes hjemmeside om Oppreisningsordningen. Der finner man også søknadsskjema:

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Oppreisningsordning-for-tidligere-barnevernsbarn-/


Bookmark and Share