Konsulære tjenester

Ambassaden i Beograd utfører alle konsulære tjenester i henhold til lov- og regelverk. På disse sidene informeres det om spesifikke forhold for de tre land ambassaden dekker: Serbia, Montenegro og Makedonia. Les mer

Ved søknad om pass kreves personlig fremmøte ved ambassaden i Beograd. Les mer

Photo: RNE.

Har du mistet passet ditt og funnet det igjen, men i mellomtiden meldt passet tapt til politiet, og kanskje bestilt nytt pass, IKKE BRUK DET TAPSMELDTE PASSET IGJEN, etter at du har funnet det. Du bør gå til politiet og melde fra om at du har funnet passet, få det tapsmeldte passet makulert, og samtidig bestille deg et nytt pass, dersom du ikke allerede har gjort det. Dersom du reiser på et... Les mer

Barn som fødes i utlandet og hvor en av foreldrene er norsk statsborger blir automatisk norsk statsborger. For barn hvor den andre av foreldrene er utlending, kan barnet ha to statsborgerskap. I det følgende kan du lese om hvordan registrere norske barn født i utlandet i det norske Folkeregisteret. Slik registering er også nødvendig for at barnet skal kunne få utstedt norsk pass. Les mer

Norke borgere som inngår ekteskap hos en utenlandsk myndighet, må registrere ekteskapet i Folkeregisteret i Norge. Ekteskap kan under visse forutsetninger også inngås på den norske ambassaden i Beograd. Les mer

Skilsmisse som inngås i Norge må registreres lokalt i Serbia, Montenegro eller Makedonia. Tilsvarende må skilsmisse som inngås i utlandet registreres i Norge. Les mer

Dessverre så dør det jevnlig norske borgere i utlandet. Håndtering av dødsfall i utlandet kan være en større administrativ utfordring enn ved et dødsfall i Norge. I det følgende gis informasjon om de viktigste forhold. Les mer

For å kunne registrere juridiske handlinger (som fødsel, vigsel, skilsmisse, dødsfall etc.) på tvers av landegrensene, stilles det visse krav til prosedyrer og dokumentasjon. Dette varierer noe fra land til land. I det følgende gis informasjon for ambassaden i Beograds embetsdistrikt (Serbia, Montenegro, Makedonia). Les mer

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i loka... Les mer

For certain consular services the Embassy is entitled to charge certain fees. The fees are regulated by central authorities in Norway. The nominal fee may change from time to time, as well as more often, the exchange rates. Changes may occur without prior notice. All fees are to be paid in cash in EUR or RSD against a receipt. All fees are changed as of 10th March 2016. Les mer