Ekteskap

Sist oppdatert: 15.10.2013 // Norke borgere som inngår ekteskap hos en utenlandsk myndighet, må registrere ekteskapet i Folkeregisteret i Norge. Ekteskap kan under visse forutsetninger også inngås på den norske ambassaden i Beograd.

Inngåelse av ekteskap hos utenlandsk myndighet

Ekteskap som har blitt inngått i utlandet hos en lokal myndighet, det være seg i en kirke med vigselsrett eller hos en notarius publicus (byrett eller sorenskriver), må registreres i Folkeregisteret i Norge. For å kunne utføre slik registrering, må de som gifter seg anmode om å få utstedt en vigselsattest på såkalt internasjonalt formular påført apostillestempel (se også Legaliseringer og notarialforretninger). Etter at slik attest er utstedt kan man enten ta med denne til Folkeregisteret i Norge og få ekteskapet registrert der, eller man kan gjøre det ved personlig oppmøte, medbringende originaldokumentasjon samt begge parters ID, på den norske ambassaden i Beograd.

Inngåelse av ekteskap på ambassaden

Ambassaden i Beograd kan utføre vielse mellom to norske borgere eller norsk borger og en tredje lands borger på følgende betingelser:

  • at ingen av partene er borgere av Serbia (gjelder også de med dobbelt norsk/serbisk statsborgerskap)
  • at prøving av ekteskapsvilkårene på forhånd er gjennomført av Folkeregisteret i Norge
  • at ambassaden har mottatt enten original, eller kopi/faks/skann av “Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselbok” ikke mindre enn 8 dager før den planlagte vielsen. Dersom ambassaden kun mottar kopi/faks/skann må originalen overleveres ambassaden før vielsen kan finne sted.
  • Prøvingsattesten må ikke være eldre enn fire måneder på det tidspunkt vielsen finner sted.
  • På grunn av forholdet mellom internasjonal rett og lokal lovgivning i Serbia kan ambassaden dessverre ikke vie par av samme kjønn.

 


Bookmark and Share