Photo: RNE.Photo: RNE

Har du mistet passet og funnet det? - IKKE BRUK PASSET IGJEN!

07.04.2014 // Har du mistet passet ditt og funnet det igjen, men i mellomtiden meldt passet tapt til politiet, og kanskje bestilt nytt pass, IKKE BRUK DET TAPSMELDTE PASSET IGJEN, etter at du har funnet det. Du bør gå til politiet og melde fra om at du har funnet passet, få det tapsmeldte passet makulert, og samtidig bestille deg et nytt pass, dersom du ikke allerede har gjort det. Dersom du reiser på et tapsmeldt pass, risikerer du å bli sittende fast i passkontrollen ved innreise til land utenfor EU/EØS/Schengen, slik som Serbia eller Montenegro, men også andre land, og du vil kunne bli nektet innreise.

Alle pass som meldes tapt til politiet registreres som tapt i en sentral norsk database. Denne databasen kommuniserer med Interpols sentrale database over tapte pass. Serbisk og montenegrisk passkontroll kontrollerer rutinemessig alle pass opp mot Interpols register, hvor også alle norske tapsmeldte pass framgår.

Ambassaden får stadig henvendelser om borgere som reiser på tapsmeldte pass. Disse passene blir helt korrekt beslaglagt av passkontrollen, som oversender passet til ambassaden, mens den reisende vil bli nektet innreise, med mindre vedkommende kan presentere et annet pass som aksepteres. Dette for å forhindre misbruk av tapte pass, kjent fra menneskesmugling og menneskehandel.

Ambassaden har dessverre av flere som har hatt problemer blitt fortalt at de ikke har blitt informert av norsk politi, og at de også har blitt direkte feilinformeret på norske passkontorer, som sier at de kan fortsette å reise på tapsmeldte pass. DETTE ER FEIL. En registrert tapsmelding kan ikke reverseres. Dersom du finner igjen et tapsmeldt pass, bør dette tas med til politiet, som skal makulere passet. Samtidig bør du bestille deg et nytt pass, dersom du ikke allerede har gjort det.

Norsk grensepoliti utfører ikke rutinemessig kontroll av pass opp mot sentrale registre, verken ved ut- eller innreise. Dermed fanges verken tapsmeldte eller utgåtte pass opp. Ved reiser innenfor EU/EØS/Schengen, har dette i mange tilfeller vist seg å gå bra, som skyldes at det i praksis ikke er passkontroll innenfor EU/EØS/Schengen, hvor det også er akseptert å reise bare med ID-kort. Yttergrensekontrollen til/fra EU/EØS/Schengen, hvor Norge er med, er også svakere enn i de fleste land utenfor EU/EØS/Schengen.

Ambassaden i Beograd håndterer jevnlig norske borgere som blir sittende fast i passkontrollen, enten i Serbia eller i Montenegro (ambassaden i Beograd er også sideakkreditert til Makedonia, men har foreløpig ikke hatt denne type saker der). Ifølge internasjonale regler, skal den som prøver å komme seg inn i landet uten gyldig pass, i utgangspunktet returneres med første fly direkte tilbake til opprinnelseslandet. I disse tilfellene kan ambassaden bistå med å utstede nødpass, men det er ingen garanti for at dette alltid er mulig og dette kan også ta lang tid, avhengig av tid og sted. Ufrivillige og ubehagelige overnattinger i passkontrollen skjer stadig som følge av dette. Utstedelse av nødpass utenfor kontortid på flyplassene i Beograd og Podgorica koster nå over 2.200,- norske kroner i gebyrer.

Siden norske borgere ikke har annet internasjonalt anerkjent identitetsdokument enn pass, kan ikke norske borgere regne med å kunne reise noe sted uten pass, særlig ikke til/fra land utenfor EU/EØS/Schengen. For reiser til/fra land utenfor EU/EØS/Schengen, bør man derfor alltid selv sjekke at passet er gyldig, minst seks måneder etter planlagt retur til Norge, og tenke gjennom at passet ikke har vært meldt tapt på noe tidspunkt.


Kilde: Trygve Guntvedt   |   Bookmark and Share