Hvilke tjenester utføres på stasjonen?

Sist oppdatert: 15.01.2014 // Ambassaden i Beograd utfører alle konsulære tjenester i henhold til lov- og regelverk. På disse sidene informeres det om spesifikke forhold for de tre land ambassaden dekker: Serbia, Montenegro og Makedonia.

For generell informasjon om konsulære forhold som muligvis ikke er omtalt på disse sidene se landsider.no.

Se nærmere følgende sider angående:

For en del tjenester er ambassaden pålagt å ta gebyr. Her vil du kunne se de vanligste og gjeldende gebyr.


Bookmark and Share