Fødsel

Sist oppdatert: 15.10.2013 // Barn som fødes i utlandet og hvor en av foreldrene er norsk statsborger blir automatisk norsk statsborger. For barn hvor den andre av foreldrene er utlending, kan barnet ha to statsborgerskap. I det følgende kan du lese om hvordan registrere norske barn født i utlandet i det norske Folkeregisteret. Slik registering er også nødvendig for at barnet skal kunne få utstedt norsk pass.

For barn som fødes i Serbia, Montenegro eller Makedonia, og som ønskes registrert som norsk borger, må foreldrene sørge for å få utstedt en såkalt internasjonal fødselsattest. Fødselsattesten skal påføres et apostillestempel. Se Legaliseringer og notarialforretninger for nærmere detaljer.

For førstegangsutstedelse av pass må barnet registreres i Norge. Dette gjøres ved at det først må søkes om pass ved den norske ambassaden i Beograd. Ambassaden søker om personnummer til barn som ikke har dette etter først å ha mottatt søknad om pass. Denne prosessen kan ta tid. Førstegangs søknad om pass til barnet skal vedlegges:

  • Internasjonal fødselsattest påført apostillestempel.
  • Bekreftet kopi av foreldrenes eventuelle vigselsattest eller annen eventuell dokumentasjon på samboerskap.
  • Farskapserklæring i original dersom ekteskap ikke har blitt registrert i Norge. Begge foreldre må skrive under på dette skjemaet, som ikke finnes på nettet, men om nødvendig kan fås på ambassaden.
  • Bekreftet kopi av begge foreldres identitetsdokument (pass, ID-kort eller liknende).

Etter at personnummer er mottatt fra Folkeregisteret i Norge, må barnet sammen med foreldrene møte på ambassaden for opptak av biometri. Begge foreldre skal skrive under på sønadsskjema om pass. Dersom kun én av foreldrene møter, skal det foreligge skriftlig fullmakt i original fra den andre, vedlagt kopi av pass/ID-kort. Prosessen etter dette er som for vanlig søknad om pass - se egen side om pass.


Bookmark and Share