Skilsmisse

Sist oppdatert: 15.10.2013 // Skilsmisse som inngås i Norge må registreres lokalt i Serbia, Montenegro eller Makedonia. Tilsvarende må skilsmisse som inngås i utlandet registreres i Norge.

Skilsmisse inngått i Norge

I Norge er det Fylkesmennene (County Governor) som normalt innvilger skilsmisse etter en viss tids separasjon. I enkelte tilfeller kan dette også skje ved en norsk domstol. Dette til forskjell fra Serbia, Montenegro og Makedonia, hvor det normalt er en lokal domstol som kan innvilge skilsmisse. Det kan oppstå en del problemer med å få lokale myndigheter til å anerkjenne en norsk skilsmisse innvilget av en norsk Fylkesmann. I utgangspunktet vil det være til stor hjelp å få utstedt skilsmissebevillingen på engelsk, påført et apostillestempel (se Legaliseringer og notarialforretninger). Ambassaden kan utstede supplerende dokumentasjon for å bekrefte skilsmissen i Norge, dersom dette er nødvendig.

Skilsmisse inngått i utlandet

For skilsmisse inngått i utlandet og som man ønsker registrert i Norge, bør man be om å få utstedt en skilsmisseattest på såkalt internasjonalt formular påført et apostillestempel (se Legaliseringer og notarialforretninger). Dette dokumentet kan man selv ta med til Norge for registrering hos Folkeregisteret. Dersom man bor fast i embetsdistriktet kan man møte personlig på ambassaden med originaldokumentasjon og ID, slik at ambassaden kan videresende attestert dokumentasjon til Folkeregisteret i Norge.


Bookmark and Share