Landinformasjon

Forholdet til nabolandene er generelt bra, men forholdet til Hellas er særlig problematisk. Det øvrige internasjonale samfunn har imidlertid støttet opp om Makedonias uavhengighet og territorielle integritet. Det er bred politisk konsensus i Makedonia om medlemskap i EU og NATO, med en oppslutning i folket på over 90 prosent de siste årene. Les mer

En konservativ pengepolitikk har bidratt til at Makedonia har mer robuste statsfinanser enn de fleste av nabolandene. Riktignok har statsgjelden økt fra rundt 20 % av BNP i 2008 ettersom regjeringen innførte stimuleringstiltak for å motvirke effekten av finanskrisen, mens statsgjelden er fortsatt under 40 % av BNP. Les mer

De politiske forbindelsene mellom Norge og Makedonia er gode. Norsk bistand har som hovedmålsetting å fremme landets økonomiske utvikling og integrasjon i det euroatlantiske samarbeidet. I 2004 ble det innledet et bilateralt prosjektsamarbeid med makedonske myndigheter. Hoveddelen av norsk bistand kanaliseres gjennom dette samarbeidet. Les mer