Landinformasjon

Regjeringen har som mål å bli med i NATO og EU. Montenegro er med i NATOs partnerskap for fred (PFP), og fikk MAP-status i desember 2009. Landet har ratifisert stabiliserings- og assosieringsavtale med EU og fikk kandidatstatus i desember 2010. Forhandlingene med EU om medlemskap startet høsten 2012. Landets borgere fikk visumfrihet til Schengen-området i desember 2009. Les mer

Med en storstilt privatisering og liberalisering av økonomien opplevde Montenegro en av regionenes høyeste vekstrater i tiåret før finanskrisen i 2008. Montenegros økonomi er liten, hvilket gjør den sensitiv til endringer i utenlandsinvesteringer og turistinntekter, i både positiv og negativ forstand. Les mer

Norge anerkjente Montenegro 16. juni 2006, etter at Montenegro hadde erklært seg som selvstendig stat. Diplomatiske forbindelser ble opprettet umiddelbart etter anerkjennelsen. Det ble åpnet et norsk honorært konsulat i hovedstaden Podgorica i november 2012. Les mer