Generell informasjon

Sist oppdatert: 24.08.2015 // Fakta om Montenegro

Offisielt navn: Crna Gora- Montenegro
Hovedstad: Podgorica. Cetinje – er Prijestonica eller ”tronsete”
Største byer: Podgorica 185 937 (2011), Niksic 72 413  (2011), Pljevlja 30 786 (2011)
Språk: Montenegrinsk
Flateinnhold: 13,812 km
Folketall: 624.000 (IMF anslag - 2014)
Befolkningsvekst: - 0,63 % (2012)

Tall hentet fra Monstat

Medlem av følgende internasjonale/regionale organisasjoner:
Europarådet fra 6.juni 2006, OSSE fra 22.juni 2006, FN fra 27.juni 2006, Sentraleuropeiske Initiativ (CEI) fra 1.august 2006. I januar 2007 ble Montenegro med i IMF, Verdensbanken og EBRD. Montenegro er medlem i den regionale frihandelsavtalen CEFAT. Montenegro er med i NATOs Partnerskap for Fred og har søkt om medlemskap i alliansen. Montenegro har ratifisert Stabiliserings- og assosieringsavtale med EU, er kandidat til medlemskap i EU og startet medlemsskapsforhandlinger i desember 2012. Montenegro inngikk handelsavtale med EFTA 14.11.2011.


Bookmark and Share