Serbia

Fakta om Serbia Les mer

På bakgrunn av St.meld.nr.10 (2008-2009) har ambassaden i Beograd utarbeidet dette landnotatet om næringslivets samfunnsansvar for norske selskaper i Serbia. Stortingsmeldingen uttrykker Regjeringens forventning om at « norsk næringsliv skal være blant de fremste til å utvise samfunnsansvar i alt sitt virke». Les mer

Departementenes logo. 
Photo: DSS / regjeringen.no.

Reiseinformasjon finner du på regjeringen.no Les mer