Landinformasjon

Statsform: Republikk, etablert: 5. juni 2006 - Statsoverhode: President Tomislav Nikolic, valgt mai 2012 - Statsminister: Aleksander Vucic, fra april 2014 - Utenriksminister: Ivica Dacic, fra april 2014 - Les mer

Serbia har gjennomgått store endringer siden et demokratisk styresett ble innført i 2000. Fokus har vært på åpen markedsøkonomi og et lovverk i tråd med EU-standarder og øvrige internasjonale standarder. Les mer

Norges diplomatiske forbindelser med Serbia går tilbake til Jugoslavia-tiden. Forbindelsene ble beholdt gjennom flere endringer i statsformasjon etter oppbruddet av Jugoslavia på 1990-tallet, fram til etableringen av Republikken Serbia i 2006. Les mer